Dansk Allergi Center

Region Hovedstaden

ARBEJDSOMRÅDER

Centret har hovedfokus på:

Børneastma
Børneeksem (atopisk eksem)
Høfeber, allergisk astma, lægemiddel- og fødevareallergi
Allergi over for kemiske stoffer

Centret består af:

Allegologer
Hudlægere
Børnelægere

Centrets faglige samarbejde:

Anæstesilæger
Øjenlæger
Arbejdsmedicinere
Ortopædkirurger
Tandlæger
Ørelæger
Lungemedicinere

 

Læs her om ALLERGICENTRET's tværfaglige samarbejde

Dansk Allergi Center tager sig af patienter med allergiske sygdomme som astma, høfeber og eksem samt lægemiddel- og fødevareallergi og allergi over for kemiske stoffer. Dansk Allergi Center har et meget aktivt forskningsmiljø inden for de samme lidelser.

Allergicenteret består af  de forskellige faglige enheder i Hud- og Allergiafdeling på Gentofte Hospital, som beskæftiger sig med allergi:  klinik for allergi, klinik for hudsygdomme, Dansk BørneAstma Center, Videncenter for Allergi Dansk Anæstesi Allergi Center sammen med astma og allergiambulatoriet for børn, Herlev Hospital

Region Hovedstaden har tildelt Dansk Allergi Center prisen Global Excellence i 2010 med genudnævnelse i 2014., som er en anerkendelse af et fagligt miljø i international særklasse inden for forskning, diagnostik og behandling af allergi.

Ledelsen af Dansk Allergicenter varetages af Ledende overlæge Claus Zachariae (Hud-og Allergiafdelingen) i samarbejde med Professor Jeanne Duus Johansen (Videncenter for Allergi) og Overlæge Lone Winther (Klinik for Allergi).

Børneastma

Børneastma »

Hyppigheden af børneastma er fordoblet i de seneste årti. Omtrent hvert 10. danske barn i skolealderen lider af astma, mens op mod hvert femte i småbørnsalderen har astmatiske symptomer. Det gør astma til den mest almindelige årsag til hospitalsindlæggelse og medicinbrug blandt børn.

Astma opstår oftest i barnealderen. Derfor fokuserer forskningen i Dansk BørneAstma Center på udvikling i de førte leveår i forventning om at kunne finde sygdomsårsager og derved forebygge udvikling af astma og allergi. Dansk BørneAstma Centers forskning tilhører den internationale elite. Centret har bla. opdaget de første gener, som bestemmer risiko for børneastma og -eksem.

Børneeksem (atopisk eksem)

Børneeksem (atopisk eksem) »

Børneeksem (atopisk eksem) er sammen med astma den hyppigste kroniske børnesygdom i Danmark. 90 pct. af sygdomstilfældene udvikles hos børn, inden de fylder fire år. Der er en sammenhæng mellem børneeksem og risikoen for udvikling af astma, høfeber og allergi. Hos de fleste børn forsvinder sygdommen med alderen, men hver fjerde barn har stadig risiko for udvikling af håndeksem som voksne.

Udover at udrede og behandle børneeksem og allergi, har Hud og Allergiafdeling fokus på undervisning af forældre om sygdommen, behandling og forebyggelse. Afdelingen forsker samtidig i hvilke faktorer, der øger risikoen for børneeksem.

Høfeber, allergisk astma, lægemiddel- og fødevareallergi

Høfeber, allergisk astma, lægemiddel- og fødevareallergi »

Gennem de seneste årtier har høfeber, allergisk astma og fødevareallergier udviklet sig til folkesygdomme. Sygdommene skyldes immunforsvarets reaktioner på proteiner, som man enten indånder - eksempelvis pollen eller dyrehår - eller indtager gennem kosten. Sværhedsgraden spænder fra milde symptomer til livstruende reaktioner.

Ved hjælp af grundig udredning af, hvad folk reagerer på, forebygger Allergiklinikken alvorlige reaktioner på fødevarer og reducerer symptomerne på luftvejsallergi. Immunologisk baseret diagnostik af bl.a. fødevareallergi og vaccinationsbehandling er central i klinikkens forskning, som støttes af såvel store nationale fonde som EU.

Allergi over for kemiske stoffer

Allergi over for kemiske stoffer »

Hvert år får 10.000 danskere konstateret allergi over for kemiske stoffer, der omgiver dem i hverdagen fx parfume, metaller og konserveringsmidler. Ofte udsættes patienterne for allergifremkaldende stoffer både privat og på arbejdspladsen, og det kan resultere i kroniske hudproblemer fx håndeksem med sygemelding eller omskoling til følge.

Hud og Allergiafdeling på Gentofte Hospital er Danmarks førende inden for arbejdsbetingede hudlidelser. Sammen med Videncenter for Allergi forsker afdelingen intenst i forbedring af diagnostik og behandling af allergiudløste hudlidelser.

KONTAKT

Dansk BørneAstma Center

Ledreborg Alle 34
2820 GentofteTlf. 39 77 73 60
kontakt@copsac.com

Hud og allergiafdeling

Opgang 15
Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup


Tlf. 38 67 32 11
dermatologi.gentofte@regionh.dk

Klinik for Allergi

Opgang 8
Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup


Tlf. 38 67 24 74
Allergiklinikken.Gentofte@regionh.dk

Videncenter for Allergi

Opgang 20 A, 1. sal
Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
2900 HellerupTlf. 38 67 73 00
info@videncenterforallergi.dk